Litt om oss

Gudmestad Transport AS er ett solid firma innen kran og transport. Vi anser oss for å være et allsidig og fleksibelt transportfirma som alltid har fokus på kunden.
Våre kunder skal være trygge på at vi utfører tjenestene som avtalt. Vi skal alltid levere lasten i riktig mengde og tilstand til avtalt tid, sted og pris. For oss er kvalitet en leveregel.

Tjenester
  • Kran
  • Stykkgods
  • Termo
  • Lokalt
  • Regionalt
  • Internasjonalt
  • Farlig gods (ADR) 
  • Express

TRANSPORTFORESPØRSEL

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Kvalitet og Miljø på Vei

KMV er et kvalitetssystem som gjør det lett for oss å følge opp god kvalitetssikring, miljøregnskap, systematikk for oppfølging av vårs arbeidsgiveransvar, HMS og direkte adgang til oppdaterte lover og regler.

Fair Transport

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram med målsetning om å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for de ansatte.

Godkjent Lærebedrift

Vi er en godkjent lærebedrift innen    godstransport på vei/yrkessjåfør faget.