Om oss

Gudmestad Transport AS har over 20 års erfaring i transportbransjen og har i dag 20 ansatte. Vi holder til i Stavanger, men vi kjører over hele Norge, samt Europa. Kvalitet, miljø og sikkerhet er viktig for oss, og ikke minst trivsel til våre sjåfører. Derfor har vi moderne utstyr med kun Euro 6 motor.  Vårt mål er at vi leverer varer med kvalitet, Presisjon og innen tidsfristen for både store og små kunder.

HMS

For oss er HMS veldig viktig, både for kunde og oss. God HMS gir trygge veier, skaper bedre miljø og god trivsel.  Vi har en bedriftshelsetjeneste som aktivt følger oss opp, for å ta en ekstra sjekk på at våre ansatte har en bra hverdag, samt være med i å hindre uønskede helseplager.

Alle våre kranbiler går igjennom minst en gang i året en sertifisert krankontroll. Dette gjelder også alt av vårs løfteutstyr, tillegg går hver av sjåførene over løfteutstyret visuelt daglig.  

Vi arbeider for en skadefri hverdag hvor alle skal komme trygt hjem. 

EXPRESS

Vi er alltid tilgjengelig og er klar for å hjelpe deg til hver en tid. Vi stiller opp uansett om det gjelder store eller små kolli, dag eller natt. Ved bestilling av Express, vennligst ring oss på +4797054252. 

Farlig gods ADR

Farlig gods, også kaldt ADR er definisjonen på gods som kan føre til uønskede tilsiktede hendelse, materielle skader, personskade og miljøforurensning. ADR medfører høy risiko og derfor er det strenge regler for hvordan utstyr, fraktmetode, emballasje og personell skal håndtere ADR gods. Våre sjåfører er derfor godt opplært i håndtering av Farlig gods. 

Merking av ADR gods 

Godset  skal merkes etter gjeldende fareklasse med korrekt måte ihht. Lovverket. 
  • Fareseddel merket med gjeldende fareklasse
  • UN-nummer
  • Et Transportdokument som  alltid skal følge forsendelsen med informasjon om det farlige godset.
Det er avsenders ansvar å påse at all informasjon på forsendelsen  er riktig 

Les mer på DSB( Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin hjemmeside